filterseparatorer –lösningar för oljefiltrering


CJC© Filter Separators är offlinelösningar för oljefiltrering/oljeseparatorer, vilka kombinerar finfiltrering med vattenseparation i en och samma enhet med en integrerad cirkulationspump. CJC© PTU Filter Separators är utformade för användning i tillämpningar med hydraulolja, dieselbränsle, smörjolja osv., där vatteninträngning är ett stående eller återkommande problem.

CJC© Filter Separators avlägsnar vatten genom sammansmältning, samtidigt som nivåerna av oljeförorening i form av partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidation, harts/slam, fernissa) minimeras. 

CJC© Depth Filters har en filtreringsgrad på 3 mikrometer absolut och en mycket hög smutskapacitet. 

Detta, i kombination med effektiv och kontinuerlig vattenavskiljning från oljan, ger många fördelar, som minskat underhåll, ökad produktivitet och maximal livslängd för systemkomponenter, inline-filter och olja.

De modulära PTU-filterseparatorerna byggs och dimensioneras efter specifika kundkrav – oavsett om oljevolymen är 2 eller 200 000 liter.

CJC® Filter Separators säkerställer problemfri drift med unika metoder för vattenseparation. Filtret för vattenavskiljning är idealiskt för marin hydraulik, marina system för dieselbränsle, system för ångturbinsmörjning och vattenkyld hydraulisk utrustning. Den fina filtreringen och avskiljningen av vatten från oljan ger bättre drift, bättre systemdelar och inline-filter samt renare olja, vilket minskar underhållsbehovet.

Viktiga fördelar med CJC® Filter Separators

Avancerad vattenavskiljning: Vår process för vattenavskiljning som baseras på sammansmältning avlägsnar effektivt vatten från oljan, skyddar din utrustning och optimerar systemets prestanda till oöverträffade nivåer. Överlägsenfiltrering: Upplev oöverträffad renhet och oljekvalitet med våra CJC® Depth Filters, som har en imponerande filtreringsgrad på 3 mikrometer absolut och enastående smutskapacitet. 

Skräddarsydda lösnngarFrån kompakta anläggningar till storskaliga industriella system – våra anpassningsbara modulära PTU-filterseparatorer uppfyller dina specifika krav och garanterar en perfekt passform varje gång.

Varför välja CJC® Filter Separators? 

Mindre underhåll: Våra pålitliga lösningar för oljefiltrering minimerar stillestånd i systemen och sänker underhållskostnaderna drastiskt, vilket gör att du kan spara värdefull tid och resurser.

Ökad produktivitet: Upplev hur optimal oljekvalitet ger bättre effektivitet i utrustningen, vilket leder till ökad produktivitet och effektivitet i driften.

Ökad livslängd hos komponenterna: Skydda dina ovärderliga systemkomponenter, inline-filter och din olja genom att säkerställa att de får en längre livslängd, samtidigt som du minimerar behovet av täta byten.

Tillämpningar 

Vårt filter för vattenavskiljning är idealiskt för en mängd olika användningsområden, som marin hydraulik, marina dieselsystem, smörjsystem för ångturbiner och vattenkyld hydraulisk utrustning. Upplev tillförlitlig drift och frossa i fördelarna med ren olja som ser till att dina system fungerar problemfritt.

Välj CJC® Filter Separators för att optimera prestanda och livslängd hos din utrustning. Dra nytta av oöverträffad kapacitet för avskiljning av vatten, avancerad filtreringsteknik och minskade underhållsbehov. Kontakta oss idag för att diskutera dina specifika behov och hitta den perfekta lösningen för din verksamhet.

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska: