oljefilter för marin smörjolja i fyrtakts
trunkdieselmotorer med medelhögt och högt varvtal

  

TILLÄMPNING
CJC®-filtret för marin smörjolja i fyrtakts dieselmotorer erbjuder ägare och operatörer en enkel, lönsam och effektiv lösning för att upprätthålla smörjoljans kvalitet och uppfylla OEM-kraven gällande oljerenhet. 

FUNKTION
Detta CJC®-filter för marin smörjolja är särskilt utformat för rening av smörjoljan i fyrtakts trunkdieselmotorer med medelhögt och högt varvtal. Systemet installeras offline, ungefär som till exempel en centrifug, med skillnaden att alla installerings-, drifts- och underhållsuppgifter utförs mycket enklare.

CJC® Flow Drive *) har automatisk justering av reningskapaciteten för att säkerställa kontinuerlig, effektiv och ekonomisk rening både när motorn är igång och när den är i standby. CJC® Flow Drive och de karakteristiska, äkta CJC®-filterinsatserna LO4D och LO4R gör oljefiltret idealiskt för ett antal olika service- och belastningsmönster för motorn. 

Oljefiltret har en tillgänglighet på mer än 98 procent och tillsammans med rätt CJC®-filterinsats (LO4D eller LO4R) uppfyller det OEM-kraven gällande oljans skick och förlänger vanligtvis även smörjoljans livslängd och intervallen mellan större renoveringar. 

 AVKASTNING PÅ INVESTERING

 • Motorns SLOC (specific lube oil consumption, [g/kWh]) minskas med upp till 60 procent 
 • Energibesparingar på 80–97 procent jämfört med traditionell offline-utrustning för rening av smörjolja
 • 99 procent mindre slam från smörjolja

FÖRDELAR

 • Förlängd livslängd för smörjoljan
 • Kontinuerlig rening dygnet runt – oavsett om motorn är igång eller inte
 • Tillgänglighet på mer än 98 procent 
 • Enkel användning
 • Okomplicerat underhåll
 • Inget slöseri av smörjolja som leder till att slam bildas

ENKELHET

 • Inget behov av att värma upp oljan före rening
 • Enkel eftermontering och installation
 • Inget behov av renat vatten eller trycksatt serviceluft
 • Litet fotavtryck

FÖRDELAR

 • Uppfyller gällande lagstiftning samt bestämmelser från klassificeringssällskap 
 • Verifierad av/design godkänd av större klassificeringssällskap
 • Validerad och rekommenderad av större motortillverkare

*) Patentansökt

 

Detta specifika CJC®-filter ska ENDAST användas med
CJC®-filterinsatserna nedan:

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Produktblad

Lube Oil Filter for 4-stroke diesel engines medium speed_PSST1121-UK
LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK
LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK