Installation och driftsättning

 
När du låter C.C.JENSEN:s fältserviceteam installera ditt CJC®-oljefilter får du alla fördelar som en kompetent utförd OEM-installation medför. Vi kan utrustningen och har omfattande erfarenhet från många typer av tillämpningar och oljesystem. 

Installation
Vi förbereder installationen ordentligt så att du har tid att låta din egen eller inhyrd personal förbereda till exempel spänningsmatning och betongfundament. Under installationen, som du gärna får delta i, ser vi till att montera CJC®-oljefiltret så att det passar anläggningen perfekt och så att du får alla fördelar med enkel service och mycket annat.

Under installationsprocessen fokuserar vi på att iaktta alla säkerhetsföreskrifter, etablera en god dialog med dig och din personal och ett nära samarbete med operatörerna.

Om du väljer att själv installera CJC®-oljefiltret eller anlita en lokal entreprenör för att göra det, och saker och ting inte går som väntat, är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp eller support.

Driftsättning
Driftsättning erbjuds som en given slutpunkt för installationen, vilket gäller även om du har installerat CJC®-oljefiltret på egen hand.

Vi fokuserar på att ha en smidig dialog med din personal så att driftsättningen kan utföras som planerat. Slutprovningen utförs tillsammans med din personal så att de får möjlighet att bekanta sig med CJC®-oljefiltret, och vi dokumenterar allting i en rapport som vi skickar till dig via e-post strax efter utförd driftsättning.

Personalutbildning
I samband med driftsättningen har du också möjlighet att beställa utbildning för din personal, utveckla organisationens kunskaper om ren och torr olja och låta alla veta hur CJC®-oljefiltret kan användas optimalt, bland annat hur man byter filterinsatser och övervakar driften.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide