spolning av växellåda

 
System
Växellådan är den mest komplicerade delen i ett vindkraftverk. Växellådan är hjärtat i vindkraftverket och måste fungera optimalt för att möjliggöra maximal produktion. Kraftverkstillverkarna ställer mycket strikta krav på leverantörerna vad gäller processtillförlitlighet och prestandadokumentation för varje enskild levererad växellåda. Ägare till vindkraftsparker ställer också höga krav på företagen som hanterar servicen av utrustningen. Växellådsleverantörer och serviceföretag måste säkra sin efterlevnad och kunna leverera en produkt som är dokumenterat fri från partiklar och klar för användning. 

Utmaning
Om partiklar hamnar inne i växellådan vid produktion, testning eller reparation kommer de att orsaka slitage. Om partiklarna inte spolas bort före leveransen är risken stor för att växellådan inte godkänns. Växellådor är dyra och tar lång tid att tillverka, och underkända kvalitetsinspektioner kan leda till att produktionen eller leveransen av vindkraftverken fördröjs. Juridiska villkor och efterlevnadskrav kan leda till straffavgifter och det finns risk att mista kunder på grund av fördröjningarna. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Se till att du kan leverera och reparera växellådor på ett sätt som uppfyller marknadens renhetskrav
  • Uppfyll dokumentationskraven från även de mest krävande tillverkarna av vindkraftverk och vindkraftparker
  • Gör det enklare att värva nya kunder

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning på din produktions- eller reparationslinje för växellådor ser du till att leverera växellådor som uppfyller kundernas specifikationer som också dokumenterats i enlighet med marknadens krav. Du slipper kundklagomål på grund av partiklar eftersom du har all nödvändig dokumentation. Detta kan dessutom göra det enklare att värva nya kunder inom branschen. Under spolningsprocessen kan du fjärrövervaka systemets skick med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För spolning och dokumentation av växellådor för vindkraftverk kan följande CJC®-oljefilterlösningar användas:

CJC® systemlösningar används i en mängd produktionslinjer för växellådor till vindkraftverk och vi kan leverera bästa möjliga lösning baserat på växellådstyp och dokumentationskrav. 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Wind  sector brochure
Clean Oil Guide