CJC® I&V testcentre för forskning och utveckling

 

Avancerade testanläggningar för kuggväxlar i vindturbiner

I dag är vindkraften en mycket viktig energikälla och tusentals hushåll är beroende av elektricitet från turbiner som på bara ett årtionde har utvecklats från små enkla enheter till avancerade ”kraftverk”.

Det här innebär att vindturbinernas komponenter måste testas utförligare än tidigare. På C.C.JENSEN R&D Testcenter erbjuder vi våra kunder tillämpningstester av det system för filtrering, kylning och smörjning så att oljesystemets optimala filtreringsförmåga och effektivitet kan säkerställas.

Effekten av simulering av parametrar som temperatur, tryck, flöde, vibrationer, storlek och form på avnötningspartiklar kan övervakas och ger konstruktörerna värdefulla insikter i hur oljesystemet ska konstrueras.