Innovation & validering 
C.C.JENSEN testanläggningar

 

Kraven på en stabil produktion med låga underhållskostnader och dagens fokus på miljön gör att det blir allt viktigare för dig att säkerställa att den olja som rinner igenom dina testanläggningar är ren och torr.

Ingenjörer och designer på C.C.JENSEN:s testanläggningar utvecklar och testar oljefiltreringssystem som lever upp till de särskilda kraven på den globala marknaden. Dessa system är väldigt komplexa på grund av det breda utbudet av oljetyper och tillämpningar.

För att utveckla en ny produkt måste vi fullt ut förstå både kundernas miljö och deras produktionsanläggningar. Vi övervakar och simulerar temperatur, tryck, flöde, oxidation samt storleken och formen på avnötningspartiklar, vilket ger den information våra ingenjörer behöver för att utforma ett oljefilter. Vi utför korta tester internt vad gäller effektiviteten på partikel- och vattenfiltreringen, samt längre tester gällande stabilitet och föroreningsbärande kapacitet. Ett stort antal onlinegivare används vid testet, inklusive partikelräknare och givare för vatten och oxidation. Vi utför även tester som simulerar kundernas verkliga tillämpningar så noggrant som möjligt.

Under många år har testmetoder utformade för filter med tunna veck använts på marknaden, t.ex. multi-passtestet i ISO 16889. Då sådana tester inte är lämpliga för den djupfiltreringsteknik som används i CJC® filterinsatser var vi tvungna att utveckla helt nya och unika standardiserade offline-tester för djupfilter, vilka uppvisar den enastående filtreringskapacitet som CJC® filterinsatser erbjuder. Den huvudsakliga fördelen med CJC® filterinsatser är den enorma ytarean. Oljeflöde och partiklar är väldigt jämnt distribuerade, vilket säkerställer en stabil och låg flödeshastighet. Tack var detta uppstår en optimal filtreringsförmåga, vilket möjliggör en oöverträffad föroreningsbärande kapacitet.

Vi testar våra oljefilter med många olika typer av olja, från dieselbränsle till växellådsoljor, så att vi kan garantera att det oljefilter som används är det rätta för den aktuella typen av olja. För att fullt ut förstå processerna utför vi tribologitester vad gäller slitage, nötning, vidhäftningsförmåga, uthållighet, friktion osv.

Slutligen har vi även stöttat ett flertal projekt på masternivå i samarbete med Syddansk Universitet, Danmarks och SIMAC:s tekniska universitet.