oljeprovtagning och oljeanalys

 
Syftet med oljeprovtagning och analys är att uppnå bästa möjliga effektivitet, tillförlitlighet och driftskvalitet för maskinen till lägsta möjliga kostnad. Inledande prover används för att upprätta referensvärden och för att identifiera maskiner med kritiska föroreningsnivåer. Rutinprovtagning används för att dokumentera att målen uppnås och kan även visa på onormalt slitage eller föroreningar som måste åtgärdas.

Oljeprovens kvalitet
Oljeprovtagning är inte riktigt så lätt som det låter. Om oljeprovet inte tas på korrekt sätt kommer det att ge en felaktig bild av oljekvaliteten. Hämta CJC® vägledning för oljeprovtagning här.

Vi kan utföra oljeprovtagningen på din anläggning med korrekt teknik och dokumentera resultaten genom oljeanalyser utförda i vårt eget laboratorium eller av oberoende labb. Vi är din garanti för oberoende expertresultat och rådgivning avseende ren och torr olja.

Oljeanalys – fakta att lita på
Oljeanalyser utförs internt eller hos oberoende laboratorier, och vi har omfattande erfarenhet av korrekt tolkning analysresultat. Ett samarbete med C.C.JENSEN för oljeprovtagning och oljeanalys innebär att du kan lita på resultaten och använda dem som underlag för beslut om reparationer eller investeringar i ny utrustning.

Se ett exempel på en oljeanalysrapport här.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få en offert på oljeprovtagning och oljeanalys.

Oil analyses (example)

Relaterad information

Quick Oil Sample Guide