filterinsats LOX

för smörjolja i tvåtakts dieselmotorer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal

 

TILLÄMPNING
Den äkta CJC®-filterinsatsen LOX är utformad för filtrering av smörolja i huvudsystem i tvåstegs dieselmototer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal. 

Gäller för motorer som körs på:

  • Destillatbränsle och blandbränsle
  • Restbränsle
  • Två slags bränslen 

FILTERINSATS
CJC® filterinsats LOX är utformad för rening av vanliga smörjmedel i tvåtakts dieselmotorer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal.  

CJC® filterinsats LOX uppfyller kraven på lång livslängd hos filterinsatsen och avskiljer föroreningar såsom:

  • slitagepartiklar
  • oljenedbrytnings-produkter
  • sot 
  • slam 
  • asfaltener
  • vatten

Filterinsatsen används i motorer med eller utan vanligt oljesystem för hydraulisk insprutning och ventilregleringssystem.

Omfattande fältförsök och undersökningar har påvisat insatsens kapacitet att bibehålla smörjmedlets renhet och till och med förlänga dess livslängd.

Den specifikaCJC®-filterinsatsen LOX ska 
ENDAST användas med följande CJC®-oljefilter:

 

 

 

 

Produktblad

LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK