reparation och uppgraderingar

  
Reparationer
Om ditt CJC®-oljefilter havererar och det är av största vikt att det sätts i funktion igen kan våra fältserviceteam snabbt vara på plats, oavsett var din anläggning finns. 

Våra duktiga servicetekniker kan snabbt utföra den OEM-reparation du behöver och de tar även med sig nödvändiga verktyg och reservdelar. Vi följer självklart era säkerhetsrutiner samtidigt som vi på kort tid kan få anläggningen i drift igen. Detta gör det möjligt för dig att fortsätta dokumentera er produktkvalitet och säkerställa optimala resultat.

Vi rekommenderar att du väljer till ett serviceavtal för att undvika överraskningar som kan störa produktionen. Ett serviceavtal är ett pålitligt ramverk med överenskomna villkor som gör det möjligt för dig att driva verksamheten utan att drabbas av dyrbara överraskningar.

Uppgraderingar
För anläggningar där CJC®-oljefiltren är en viktigt del av produktionsprocessen förväntar vi oss ett allt större intresse för installation av övervakningssystem som kan förutse maskinhaverier innan de inträffar.

Övervakningssystem som exempelvis CJC® Trender Tool som kan mäta stigande partikelvärden och vatten- eller syrahalt är tidiga varningssystem som kan användas för att observera systemets status och planera förebyggande underhåll. Systemen kan eftermonteras på ditt oljesystem eller CJC®-oljefilter av vårt fältserviceteam vilket ger dig optimal driftsäkerhet.

Om så önskas kan vi också fjärrövervaka ditt system med vår CJC® Oil Contamination Monitor, OCM 15 och kontakta dig om haveririsken ökar.

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide