omkalibrerings- och underhållsguide – OCM15

Givarmodulen CJC® partikelräknare OCM15 lämpar sig för ett antal CJC®-oljefiltreringssystem och mäter slitage i oljesystemet – används för hydrauloljor, smörjoljor och växellådsoljor.

CJC® partikelräknare OCM15 är ett högprecisionsinstrument för mätning av partiklar och vatten i olja. För att enhetens tillförlitlighet och funktion ska kunna säkerställas krävs en omkalibrering av givarmodulen minst vart annat år.

 

Så här omkalibrerar du din CJC® OCM15:
Ladda ner guiden till höger eller titta på filmen ovan.

 

Så här beställer du en ny/omkalibrerad CJC® OCM15:
Kontakta din närmaste CJC®-leverantör

 

Relaterad information

Recalibration & Maintenance Guide for OCM15 sensor module
Courier booking instructions_OCM15 recalibration