utbildning

 
C.C.JENSEN kan hjälpa dig att sänka kostnaderna genom att optimera era rutiner för oljeunderhåll. Som licensierad samarbetspartner till Noria Corporation har vi tillgång till det allra bästa och senaste materialet för utbildning och konsultation. 

Vår partner CleanOilCon erbjuder öppna utbildningar på engelska och danska samt kundanpassad utbildning anpassad efter din anläggning, utrustning och personalens kunskapsnivå.

Ackreditering
Deltagarna kan registrera sig för ett ICML-, MLT1 eller MLA1-prov dagen efter de öppna kurserna i maskinsmörjning (motsvarande ISO 18436-4). Detta diplom är internationellt erkänt och ackrediterat av ICML (International Council for Machinery Lubrication).

Vi erbjuder
Exempel på utbildningar:

  • Maskinsmörjning
    erbjuder grundläggande utbildning i oljor och smörjmedel, maskinsmörjning och oljeprovtagning. Förvärvad kunskap hjälper deltagarna att bygga upp bästa praxis för smörjning och oljeanalys.

  • Kundanpassad utbildning i oljeunderhåll och oljeanalys
    Kursinnehållet förbereds genom samarbete mellan C.C.JENSEN och ditt företag för att säkerställa att det inriktar sig exakt på de utmaningar du vill ta dig an och är anpassat efter den utrustning som finns i din anläggning. Dessa personalutbildningar genomförs ofta ute hos dig, något som inte bara sparar tid utan även skapar större engagemang hos de medarbetare som oftast har mest med utrustningen att göra.

  • Installation/driftsättning
    Vid installationen eller driftsättningen finns våra teknikexperter redan på plats hos dig, så varför inte ta tillfället i akt att utbilda din personal i vikten av att hålla oljan ren och torr? Fördelen är att utbildningen genomförs i en välbekant miljö och med den utrustning och de CJC®-oljefilter som används vid din anläggning.


Läs mer på www.cleanoilcon.com

Broschyrer

Clean Oil Guide