byte av filterinsats

  
80 % av alla oljerelaterade fel och haverier beror på föroreningar i oljan
Den renhetsnivå som uppnås med CJC®-oljefiltren innebär att den förväntade livslängden för maskindelar och olja kan bli mellan två och tio gånger så lång. Fördelarna blir mindre underhåll, ökad produktivitet och lägre energiförbrukning. 

För att uppnå dessa fördelar måste CJC-filterinsatserna bytas minst en gång per år på grund av ansamlingen av oljenedbrytningsprodukter (oxidation osv.), oavsett vad manometern visar. I annat fall minskar oljefiltrets effektivitet och risken ökar dramatiskt för maskinhaverier och felfunktion hos oljesystemets komponenter.   

Anvisningar
Om du tänker byta filterinsatser på egen hand, följ instruktionerna i våra filmer (se kolumnen till höger) eller ladda ned en av våra PDF-anvisningar. Där hittar du steg-för-steg-handledningar för byte av filterinsatser.

Om du behöver hjälp med att byta CJC®-filterinsatser i dina CJC®-oljefilter, fyll i vårt kontaktformulär (se den orange rutan till höger) eller kontakta ett av våra dotterbolag eller någon av våra distributörer jorden runt.

Bland våra fälttjänster finns avtal om byte av filterinsatser vilket garanterar att dina CJC®-filterinsatser byts korrekt och i tid och ser till att ditt oljesystem fungerar perfekt.

Tekniska data för CJC®-filterinsatser i originalversion
CJC®-filterinsatser i original har utmärkt oljefiltreringsförmåga och varje enskild insats kan absorbera upp till fyra liter smuts och vatten. Alla CJC®-filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.  

CJC®-filterinsatserna är tillverkade av hundraprocentigt naturliga cellulosafibrer från hållbara resurser och innehåller varken metall, plast eller kemikalier.

Se vårt kompletta utbud av CJC®-filterinsatser.

Snabba och enkla byten av CJC®-filterinsatser
C.C.JENSEN erbjuder specialverktyg som gör bytet av CJC®-filterinsatser både enklare och snabbare:


Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få veta mer om vilka möjligheter som finns.

Byte av filterinsats
CJC®-finfilter,
HDU-serien:

Byte av filterinsats
CJC®-filterseparatorer,
PTU-serien:

Byte av filterinsats
CJC® Varnish Removal Unit,
VRU-serien:

Brochures & Guides

When did you last change your Filter Insert