filterinsatser BNK 27/27

 

BNK 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för filtrering av

  • isoleroljor i lindningskopplare

för effektiv partikel- och vattenseparation. 

BNK-insatserna specialtorkas för optimal vatten- och smutskapacitet.
Insatsen monteras med en sil i mittenöppningen. 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BNK 27/27-insats är 4 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 2200 ml H20) av total smutskapacitet.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

BNK2727_PSFI3018UK