filterinsatser BNK 27/27

 

BNK 27/27-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filter för filtrering av

 • isoleroljor i lindningskopplare

för effektiv partikel- och vattenseparation. 

BNK-insatserna specialtorkas för optimal vatten- och smutskapacitet.
Insatsen monteras med en sil i mittenöppningen. 

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Partikelavskiljning
Alla CJC® filterinsatser har en oljefiltreringsgrad på 3 µm (mikrometer) i absolut mått. Det innebär att 98,7 procent av alla fasta partiklar större än 3 µm och ca 50 procent av alla partiklar större än 0,8 µm kvarhålls vid en passering.
Smutskapaciteten hos en BNK 27/27-insats är 4 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Nedbrytningsprodukter
Oxidationsbiprodukter, harts/slam och avlagringar fångas upp av cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 4 kg nedbrytningsprodukter.

Vattenseparation
Vattenabsorberingspotentialen är upp till 50 procent (d.v.s. 2200 ml H20) av total smutskapacitet.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Your benefits with CJC®
CJC® Filter Inserts have the highest dirt holding capacity on the market due to special cellulose-based material. Furthermore, the unique construction of the bonded discs, creates a large filtration area resulting in reduced costs of ownership. The CJC® Filter Inserts are a modular design, which allows them to fit any applications and requirements.

 • The CJC® Filter Insert features:
  • Depth media of moulded cellulose
  • Highest Contamination Capacities (DHC)
  • 100% natural cellulose fibres 
    
 • Removal of contaminants, 4-in-1:
  • Particles:
   Lifetime of both oil and component are increased considerably.
  • Oil degradation products:
   Avoid sticking valves, lacquering, and varnish on metal surfaces.
  • Water:
   Reduce the risk of micro-pitting, bacterial growth, sludge etc.
  • Acidity/TAN:
   Reduce oil ageing and wear on equipment.
    
 • OEM requirements
  Experience and application knowledge of C.C.JENSEN ensure that CJC® solutions can meet specifications from OEMs on oil cleanliness.

How to ensure Clean & Dry oil
Remember to change CJC® Filter Inserts according to pressure gauge or at least once a year in order to ensure clean & dry oil! - Click here to learn how to replace a CJC® Filter Insert.

Produktblad

BNK2727_PSFI3018UK

Relaterad information

General_Dirt holding capacity creates value