jonbytarfilter / filter för avskiljning av syra

 

HDU-jonbytarfilter/filter för avskiljande av syra består av jon- och syraneutraliserande filter i kombination med vanliga HDU 3 µm-absolutfinfilter med hög smutskapacitet.

Filtret är särskilt användbart för turbinkontrollsystem och för regenerering av transformatorolja, det sänker syratalet och avskiljer partiklar, minskar förlustfaktorn och förbättrar ytspänningen.

HDU-jonbytarfiltret/filtret för avskiljning av syra finns i följande storlekar: 
2 x 27/--27, 2 x 27/--54, 3 x 27/108-81, och 4 x 27/108-108, med 1 till 4 CJC®-filterinsatser och 1, 2, 3, 4, 8, eller 12 syraavskiljande insatser.

Kan också fås med förvärmare. 

HDU-jonbytarfiltret lämpar sig för:

  • Turbinkontrollsystem
  • Transformatorer

Produktblad

Acidity-Removal_HDU2x15-25-25_PSST1035UK
Acidity-Removal_HDU2x27-108-108_PSST1003UK