gear flushing unit, GFU

 

Optimal Gear Flushing och oljefiltrering
– i ett enda system – för provbänkar för vindturbiners växellådor

CJC® Gear Flushing Unit, GFU, är tillverkad för att rena sköljoljan vid sköljning av nya eller renoverade växellådor. Den håller oljans föroreningsnivå låg under sköljningen och minimerar tidsåtgången. Dessutom dokumenteras renhetsnivån under tiden.

FÖRDELAR
CJC® GFU (Gear Flushing Unit) har prestandagaranti för hela sköljningsproceduren, vilket ger kortast möjliga sköljtid, och därmed bättre säkerhet och större produktion för slutanvändaren. Genom att använda CJC®:s patenterade GFU-insats, som har extremt hög smutskapacitet, får användaren lägsta möjliga driftkostnad och längre tid mellan varje servicetillfälle.

EGENSKAPER

  • Inbyggd CJC® partikelräknare, OCM för kontroll och registrering av oljerenhet
  • Plug and Play, en sköljningsprocedur som garanterar att endast ren olja kommer in i växellådan
  • Stopp och start av pumparna vid serviceintervall påverkar inte oljerenhet
  • Sköljtiden minimeras
  • Genomsnittstiden mellan nödvändiga serviceintervall förlängs
  • Världens bästa smutskapacitet 

TILLVAL
Rapportgenereringsverktyg:

  • Diagram med renhetsnivå enligt ISO 4406 (4,6,14 µm) NAS 1638 och SAE 4059
  • Sköljtid
  • Serienummer för sköljning
  • Kommunikation med provbänkssystem (automatisk sköljning)

Produktblad

Gear-Flushing-Unit-GFU_PSST1111UK