övriga industrier


Många industrianläggningar använder hydraulisk utrustning, växlar och lager som är mycket viktiga för produktionen. Oavsett bransch och arbetsmiljö är en tillförlitlig utrustning absolut nödvändig för en hög produktionstakt, och möjligheten att dokumentera oljekvaliteten är också av stor vikt när effektiviteten ska optimeras. 

 

Utmaning
Om industrianläggningens maskiner inte kan köras på ett optimalt sätt riskerar du kostsamma driftavbrott, sämre effektivitet i försörjningskedjan och reducerad produktion. Växellådor, lager och hydraulsystem riskerar att förorenas av partiklar, vatten och oxidationsrester vilket kan leda till oväntade maskinhaverier och ett därpå följande behov av att köpa in dyra reservdelar med långa ledtider. Om oljan innehåller oxidationsrester kan utrustningen inte fungera på bästa sätt och dessutom kan både slitage och energianvändning öka. 

 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håller dina maskiner i form
  • Försäkra dig om god stabilitet och produktivitet för dina processer
  • Dokumenterad produktkvalitet
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier och underhåll
  • Få smörj- och hydrauloljan att hålla 3–4 gånger längre

När du installerar CJC®-oljefilterlösningar vid din anläggning får du ett mycket effektivt oljefilter med största möjliga smutskapacitet lämpat för system med höga nivåer partiklar och oxidationsrester. Du får också en oljefiltreringslösning som effektivt skiljer vatten från olja genom en kontinuerlig process. På så vis slipper du stoppa produktionen lika ofta för att utföra service på filtren. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från ett stort antal industriella installationer. Du försäkrar du dig om växellådor, lager och hydrauliska motorer som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oplanerade driftavbrott. Smörj- och hydrauloljan kan hålla 3–4 gånger längre och du kan till och med övervaka systemets skick från det centrala kontrollrummet med hjälp av vår partikelräknare (OCM).

 

Dina lösningar
För många olika industrianläggningar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla industrianläggningar och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

 

Brochures & Guides

Clean Oil Guide