partiklar

 

Dagens maskiner måste vara snabba, exakta och ekonomiska. 

Oljan utsätts för högre och högre belastning allteftersom maskintoleransen blir snävare, ofta under 3 mikrometer. Eftersom partiklar av den storleken kan orsaka omedelbart maskinhaveri är det viktigt att minska antalet till så få som möjligt. 

Oljefiltrering är en av de mest effektiva och ekonomiska metoderna för att effektivt avskilja små partiklar. Forskning har visat att utrustningens livslängd kan förlängas med upp till sex gånger - eller mer - med hjälp av effektiv offline oljefiltrering.

Lösning:
Använd CJC® finfilter för avskiljning av partiklar i olja

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide