How to change CJC Filter Inserts

Remember to change Filter Inserts - and keep your oil Clean & Dry!

 

With CJC® Oil Filter installed on your system, you get continuous oil maintenance that spare you for unplanned breakdowns and savings on component replacements.

To maintain this high continuous filtration performance and optimum oil cleanliness, it´s important to replace the CJC® Filter Insert at least once a year!

Watch the video below, and see how to change CJC Filter Inserts:

Fine Filters, HDU:
Filter Separators, PTU:

How to change CJC Filter Inserts

 

 

Vid byte av filterinsatsen rekommenderar vi att du även byter packningssatsen så att CJC® filterenhetens funktion kan säkerställas. 

Om du behöver hjälp med bytet av filterinsatser i dina CJC® filterenheter kan du hämta en av PDF-instruktionerna nedan. I instruktionerna finns stegvisa vägledningar till bytet av filterinsatser. 

Du kan även kontakta ett av våra dotterbolag eller en distributör världen runt.

Om du vill beställa filterinsatser och andra reservdelar fyller du i det här beställningsformuläret.

Du kan hämta instruktioner för byte av filterinsatser nedan. De här dokumenten följer också med när vi skickar filterinsatserna.

Filter Insert replacement
  

 Byte av filterinsats

Finfilter HDU 15/25
Finfilter HDU 27/-
Filterseparator PTU 15/25
Filterseparator PTU 27/-
Varnish Removal Unit VRU