transportband


Transportbanden har ungefär samma funktion som kroppens blodådror, de transporterar mineralerna mellan de olika processerna i gruvan och inne i maskineriet finns ett antal drev, smorda lager och hydraulsystem som måste fungera för att hålla mineralproduktionen på hög nivå. På grund av de stora partikelvolymerna och de varierande temperaturerna i miljön är det viktigt att avlägsna partiklar, vatten och oxidationsrester så att systemen fungerar som de ska under lång tid framöver. Ett transportband som inte fungerar på grund av trasiga remskivelager eller drev gör ingen större nytta. 

Utmaning
Exponering för hårt väder och dammiga miljöer kan utgöra allvarliga påfrestningar på oljan i transportbandets drev, lager och hydraulsystem. Om transportörernas olja inte hålls ren och torr riskerar du allvarliga fel, kostsamma reparationer eller komponentbyten. Om du har en enda bana med transportband kommer ett haveri att leda till totalt produktionsstopp. I miljöer med höga partikelvolymer är risken stor för att man behöver byta ut igensatta filterinsatser med dålig smutskapacitet alltför ofta, något som i längden blir mycket dyrt.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik oförutsedda maskinhaverier och frekventa driftstopp för att byta olja. 
  • Få transportbandens smörj- och hydraulolja att hålla 3–4 gånger längre
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering

Det är möjligt att få transportbandets växellåda och hydraulolja att hålla 3–4 gånger längre utan att riskera transportverksamheten. Faktum är att utrustningens tillförlitlighet ökar. När du installerar en CJC®-oljefilterlösning för drev, hydraulsystem och lager får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet samtidigt som du kan iaktta normala serviceintervall och slipper underhålla filtret så ofta. CJC® håller oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, något som har dokumenterats väl under många år från tusentals industriella installationer – många av dem i hårda gruvmiljöer. När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en lång livslängd för dina mekaniska och hydrauliska system. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För transportband kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla transportbandsystem oavsett oljevolym, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

Gear Box Industrial_Conveyor Belts_Coal Terminal_BMA Hay Point_ASIN5050

Brochures & Guides

Mining sector brochure
Clean Oil Guide