BHP Billiton, Minera Escondida, Chile

 

”Ökad produktivitet med CJC®-finfilter”
87 % kortare driftavbrott och
årliga besparingar på upp till 445,200 USD

Kund
BHP Billiton, Minera Escondida, Chile

System
Primär kross, Fuller – Traylor spindelkross (FLSmidth)
Oljetyp: ISO VG 320
Oljevolym: 4 000 L
Krosskapacitet: 6 000 ton/timme 

Problem
Stora mängder smuts och andra föroreningar från omgivningen trängde in i krossen vilket ledde till att dammtätningar och oljesmorda komponenter havererade. ISO-koderna var så höga som 25/23/22.

Detta ledde till höga driftskostnader:

  • Oljebyte utfördes i snitt var 60:e dag vilket innebär 4 000 liter olja och 6 driftavbrott per år
  • Kritiska komponenter som oväntat går sönder

Varje oljebyte innebär 8 timmars driftavbrott och motsvarande produktionsförlust.
Trots att man bytte inline-filter nästan varje dag tvingades man ändå byta olja alltför ofta. 

Lösning
CJC®-finfilter HDU 427/108 installerades plus 16 CJC®-filterinsatser, typ B 27/27 med smutskapaciteten 64 kg (4 kg per insats).

CJC®-finfilter,
HDU 427/108 installerat

Smutsmättad
CJC®-filterinsats

Ett använt inline-filter

Resultat
CJC®-finfiltret HDU 427/108 avlägsnar upp till 150 kg smuts på två månader. Tack vare den kontinuerliga effekten av CJC® HDU 427/108 hölls föroreningarna borta från oljesystemet. Detta ledde till ökad livslängd för oljan och minskade kostnader för komponentutbyten. Efter installationen av CJC®-oljefiltret hamnade förbrukningen av inline-filter nästan på noll och man kunde hoppa över tre av fyra oljebyten.

Därigenom kunde man slippa kostnaderna på 10 600 USD per timme för varje driftavbrott vilket givetvis påverkade slutresultatet radikalt.

Produktiviteten förbättrades avsevärt,
driftavbrotten minskade med 87 % och
man lyckades spara
upp till 445,200 USD per år

Besparingar

Användarstudie skriven av 

Marcelo Gonzales L. C.C.JENSEN Chile &
Alexander N. Andersen C.C.JENSEN A/S

I samarbete med
BHP Billiton, Minera Escondida, Chile

Installationsår
2006–2016


Tisdagen den 17 maj 2016