HDU 427/-

 

HDU 427/- är finfilter för offlineoljefiltrering med fyra filterinsatser i ett enda filterhus. De används för att hålla oljor och vätskor rena i medelstora till stora hydrauliska kraftöverföringssystem, kylnings- och härdningssystem.

Filtret är ett 3 µm-absolutfilter med hög smutskapacitet och en cellulosabaserad filterinsats som avlägsnar partiklar, fångar upp oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar) och absorberar löst/emulgerat och fritt vatten ur oljan. 

Filterserien HDU 427/- finns i storlekarna 427/54, 427/81 och 427/108, med 4 staplar som var och en rymmer 2, 3 eller 4 CJC®-filterinsatser.

Oljeunderhållssystem från CJC® finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar, behållare och kontrollskåp. 

HDU 427/-serien lämpar sig för:

  • Motorsmörjoljor för marindieslar
  • Smörjsystem (för t.ex. valstappslager, storskruvar m.m.)
  • Härdningssystem
  • och liknande industriella och marina tillämpningar

Vid användning med härdolja avlägsnar filtret:

  • damm, metallpartiklar, rost
  • inträngande vatten
  • oxidationsavlagringar
  • krackningsavlagringar (hartser)

Ett CJC-filter för härdolja efter användning.

Observera att filterinsatsen har absorberat en stor mängd härdningsrester och oxidationsbiprodukter.
Klicka på en bild om du vill se en förstoring.

Produktblad

HDU427_PSST1002UK
Marine-Engines-Lube-Oil-Filter-CJC_PSAP1500UK

Brochures & Guides

Fine Filter brochure