filtreringsordlista

 

Noria har sammanställt en uttömmande ordlista med termer för smörjning och oljeanalys. Den innehåller kortfattade beskrivningar av många termer som används kring oljeanalys, oljeunderhåll och filtrering i allmänhet.
 
Noria, Machinery Lubrication, Glossary Terms