bulklastfartyg – smörjmedel för tvåtaktsmotorer

 
Bulklastfartyg körs normalt på tung eldningsolja och tvåtaktsmotorn används för framdrivningen. Vevaxellager, huvudlager, LO-pumpar och hydraulik på ME- och RT Flex-motorer har samtliga smörjsystem som ser till att de fungerar bra. På grund av allt mindre toleransnivåer och högre tryck måste smörjoljan hållas fri från partiklar, oxidationsrester och vatten för att motorn ska gå mjukt.

Utmaning
Smörjoljan innehåller vissa föroreningar men måste uppfylla rekommendationerna från tillverkaren av originalutrustningen. Om föroreningarna inte avlägsnas ökar komponentslitaget och dessutom kommer motorn inte att fungera optimalt. Till sist kan detta leda till försämrad effektivitet och högre underhållskostnader.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Minska energiförbrukningen och se till att smörjoljan blir renare
  • Minska risken för motorreparationer
  • Minska risken för oväntade haverier och driftavbrott
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-lösning i ditt motorsmörjsystem kan du ersätta renaren och minimera olje- och energikostnaderna. CJC®-finfiltren kräver ingen uppvärmning, producerar inget slam och det finns ingen risk för vatteninträngning som annars är fallet vid användning av konventionella renare. När du väljer ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna smuts och oxidation och dessutom har största möjliga smutskapacitet blir resultatet kostnadsbesparingar och en mer tillförlitlig motor. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkänt för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av oväntade maskinhaverier.  

Dina lösningar
För motorsmörjolja på bulklastfartyg behöver du:

  • CJC®-finfilter, HDU 

CJC® systemlösningar passar alla smörjsystem motorer på bulklastfartyg, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide