försörjningsfartyg – dieselolja

 
Ren diesel är av största vikt för försörjningsfartyg, i synnerhet för common-rail-konstruktioner. Där används mycket lägre toleranser för insprutning och matarpumpar. Att hålla dieseln ren och vattenfri i huvud- och dagtanken är av största vikt för att motorn ska fungera bra. 

Utmaning
Mikroorganismer i dieseltanken kan bli ett problem om dieseln inte hålls torr. Livslängden för insprutning och bränslepumpar riskerar att förkortas avsevärt, i synnerhet för common-rail-motorer i miljöklass 3. Om du inte håller dieseln torr riskerar du i slutändan att ha ett dött skepp i vattnet på grund av igensatta filter och skadad insprutning eftersom mikroorganismerna i dieseln har blivit allt fler.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Håll ditt försörjningsfartyg igång och slipp döda skepp
  • Optimera tillgängligheten för försörjningsfartyg
  • Minska risken för mikroorganismer i dieseln
  • Öka livslängden för insprutning och bränslepumpar.
  • Lägre underhållskostnader

När du installerar en CJC®-oljefilterlösning i ditt dieselmotorsystem får du ett oljefilter med utmärkt kapacitet för att avlägsna vatten och partiklar som dessutom har största möjliga smutskapacitet. Du sparar inte bara pengar utan får även en motor som är mer tillförlitlig och ett mer effektivt fartyg. 

Ur ett tekniskt perspektiv är CJC®-oljefiltren välkända för sin förmåga att hålla oljan ren och torr med minsta möjliga underhåll, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från installationer på ett stort antal dieselmotorer. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade hos många fartygsägare jorden runt. 

När du väljer CJC®-oljefilter försäkrar du dig om en motor som håller länge, som kräver mindre underhåll och du slipper drabbas av stillestånd på grund av igensatta filter.   

Dina lösningar
För bränslesystem på försörjningsfartyg behöver du:

CJC® systemlösningar passar alla tankar och motorer oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja rätt lösning baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Kundberättelser

Main Engine, Rolls Royce Bergen, Diesel & Engine Lube oil, Solstad Offshore_CCMA7037

Brochures & Guides

Marine sector brochure
Clean Oil Guide