oljeanalys

 

En oljeanalys bör minst omfatta:

 

  • antal partiklar enligt ISO4406/2000
  • viskositet mätt i centistoke
  • vatteninnehåll i miljondelar
  • surhetsgrad uttryckt i syratal (TAN)

Samtliga dessa faktorer kan påverka systemets tillförlitlighet och utrustningens livslängd. 

Kunskap om vilken föroreningsnivå som kan förväntas i en viss tillämpning och en riktigt utförd tolkning av oljeanalysen är avgörande för att kunna förstå oljeföroreningens påverkan och för att kunna fastställa vilken typ av filtrering som är optimal. 

Om innehållet av oljetillsatser är av intresse bör en spektralanalys ingå. Det här testet utförs lämpligast av oljeleverantörerna eftersom de har ingående kunskaper om de ursprungliga oljetillsatserna. 

Vi rekommenderar att testerna utförs av ett oberoende laboratorium med särskilda kunskaper om smörjmedel.

C.C.JENSEN A/S har omfattande erfarenheter av tolkning av oljeanalyser i en lång rad branscher och kan bidra med information och kunskaper om du har frågor som rör oljeanalyser.

Klicka här för att gå till vår kontaktsida och leta efter en kontakt nära dig.

Broschyrer

Clean Oil Guide