matarpumpar till pannor

 
Matarpumpar för pannor förser ångproducerande maskineri som exempelvis pannor eller kärnreaktorer med kondensatvatten. Alla matarpumpar för pannor är centrifugalpumpar som måste fungera optimalt för att rätt ångnivå ska kunna upprätthållas i turbinen. För en smidig drift och utrustning som håller länge är det nödvändigt att hålla oljan ren, och många kraftverksoperatörer väljer att genomföra frekventa oljebyten trots att det kan finnas bättre metoder.

Utmaning
Om oljan för pannans matarpump inte hålls ren och torr riskerar du att behöva utföra dyra reparationer eller komponentbyten vilket leder till driftavbrott. När oljan hålls ren och torr är det möjligt att få oljan att hålla tre-fyra gånger längre än förväntat. 

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Skydda din investering
  • Undvik driftstopp och öka produktionen 
  • Öka livslängden för matarpumpens olja 
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %

När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för din pannas matarpump får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet för att uppnå normala serviceintervall. Du behöver därmed inte utföra filterservice eller oljebyten lika ofta. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från en mängd kraftverksinstallationer. CJC®-oljefiltreringslösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att matarpumpen håller länge och du slipper oväntade maskinhaverier. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För pannans matarpumpar kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla pannmatarpumpar oavsett storlek, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden.

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide