filterinsatser för marinsmörjolja

En alternativ lösning för att hålla smörjoljan i två- och fyrtaktsmotorer ren som gör det möjligt för dig att uppnå avsevärda kostnadsbesparingar med hjälp av enkel och okomplicerad teknik samtidigt som du minskar miljöpåverkan genom den minskade energi- och oljeförbrukningen. OEM-kraven för renhet uppfylls samtidigt som fartygsägare kan njuta av en exceptionell driftsekonomi.

Typiska avgörande faktorer för eftermontering av
denna nya teknik
är väsentliga besparingar, som

 • 40–60 procent lägre oljeförbrukning
 • 99 procent mindre slam från smörjolja
 • 97 procent energibesparingar 

Vårt program består av: 

   Tre olika CJC® filterinsatser: 

 • CJC® filterinsats LOX
  för smörjolja i tvåtakts dieselmotorer (tvärstycksmotorer) med lågt varvtal 

 • CJC® filterinsats LO4D
  för smörjolja i fyrtakts dieselmotorer som körs på destillatbränsle

 • CJC® filterinsats LO4R
  för smörjolja i fyrtakts dieselmotorer som körs på restbränsle/tung eldningsolja 

Produktblad

LO4D for lube oil filtration on 4-stroke diesel engine - DISTILLATE fuels_PSFI3037-UK
LO4R for lube oil filtration on 4-stroke diesel engines - RESIDUAL fuels_PSFI3038-UK
LOX for lube oil filtration on 2-stroke diesel engines_PSFI3036-UK