löst vatten

 

I vissa tillämpningar, t. ex. marin, stål- och pappersindustrin, är vatteninträngning ett mycket stort problem. För att undvika att stora mängder fritt vatten avsätts i lager och växlar har speciella oljor som har förmågan att hålla vattnet suspenderat tagits fram för t. ex. pappersmaskiner.

Vatten kan lösas upp i olja på två sätt:

  • Genom suspension och bindning till oljans mättnadspunkt
    (ofta 200-600 miljondelar vatten, beroende på oljetyp)
  • Emulsioner - kolloidalt suspenderat vatten i halter som överstiger mättnadspunkten

För optimalt skydd av maskinkomponenter bör vatteninnehållet inte överstiga mättnadspunkten med mer än 30 %. Emulsioner av vatten och olja uppträder ofta till följd av skjuvkraft i maskiner, t. ex. i pumpar, växlar och ventiler.

Emulgerat vatten orsakar liknande problem som fritt vatten, dvs. korrosion, kavitation, micro pitting och oljenedbrytning. Nedbruten olja har svårt att separera från vatten på grund av att oxidationsprodukterna (syror, aldehyder, ketoner) är polära och kapslar in vattendroppar vilket hindrar att dropparna smälter samman och kan separeras av tyngdkraften.

CJC® filterseparatorer och CJC® desorber avlägsnar vatten. Desorber används för oljetyper som bildar emulsioner och filterseparatorer för oljetyper där vattnet kan avskiljas med hjälp av tyngdkraften.

Lösning:

Lär dig hur andra kunder gynnar CJC® - Klicka för att ladda ner
Kundfall på engelska:

Brochures & Guides

Clean Oil Guide