PTU2 27/27 diesel

 

PTU2 27/27 diesel är ett offlineoljefiltreringssystem som kombinerar kontinuerlig vattenseparation med oljefiltrering och används för dieselolja. Det avlägsnar vatten, partiklar och oljenedbrytningsprodukter (oxidationsprodukter, harts/slam, avlagringar).

PTU2 27/27-filterseparator finns med antingen automatiskt eller manuellt vattenavlopp. Filterseparator med automatiskt vattenutsläpp är standardutrustade med en kontrollskåp för övervakning. Tryckfall kan övervakas med en manometer på filtrets ovansida. De har också elektriska tryckvakter. 

PTU2 27/27-filterseparator har en CJC®-filterinsats och en koalesatorenhet. De finns i en mängd olika varianter inklusive förvärmare, dropplåtar, behållare och kontrollskåp.

PTU2 27/27 diesel lämpar sig för:

  • Gasolja och marindiesel på fartyg
  • Lagringstankar
  • Huvud- och hjälpmotorer

Produktblad

PTU2_2727DIESEL_PSST1011UK

Brochures & Guides

Filter Separator brochure