Kolkvarn – smörjolja för pulveriserare

 
Pulveriseraren mal kolet till damm med roterande valsar och silar så att det kan användas som bränsle. Smörjoljan för pulveriseraren utsätts för stora mängder fina partiklar och många kraftverk anser att anläggningen bör stängas med jämna mellanrum för att byta oljan. Men om du håller oljan ren och torr med CJC®:s oljefiltreringslösningar är detta möjligt att undvika samtidigt som smörjoljan för pulveriseraren fungerar bra under längre tid. 

Utmaning
Om smörjoljan för pulveriseraren inte hålls ren och torr finns risken att du måste utföra mycket dyra reparationer eller utbyten av drev/lager och drabbas av driftavbrott och minskad produktion. Det är dessutom möjligt att oljebyten måste utföras mycket frekvent, i vissa fall var tredje-fjärde månad, för att hålla driften igång – en mycket kostsam och onödig åtgärd, framför allt med tanke på att produktionen måste stoppas medan oljebytet utförs. I miljöer med höga partikelvolymer är risken stor för att man behöver byta ut igensatta filterinsatser med dålig smutskapacitet alltför ofta, något som i längden blir mycket dyrt.

Fördelar, installation av CJC®-oljefilter

  • Undvik driftstopp och öka produktionen 
  • Utökad livslängd för smörjoljan för kolkvarnens pulveriserare 
  • Minska reservdelsanvändningen med upp till 60 %
  • Skydda din investering
  • Minska risken för oväntade maskinhaverier, reparationer och underhåll för en lugnare tillvaro

Det är möjligt att få smörjoljan för kolkvarnens pulveriserare att hålla längre utan att få problem med produktionen. När du installerar en CJC®-oljefiltreringslösning för smörjoljesystemen för kolkvarnens pulveriserare får du det oljefilter som erbjuder största möjliga smutskapacitet samtidigt som du kan iaktta normala serviceintervall och slipper underhålla filtret så ofta. Ur ett tekniskt perspektiv är CJC® välkända för sin förmåga att hålla oljan ren, torr och fri från oxidationsrester, en förmåga som är väldokumenterad under många års tid från tusentals industriella installationer – många av dem i miljöer med mycket små partiklar. CJC®-oljefilterlösningar finns installerade vid många kraftverk jorden runt, och genom att välja CJC®-oljefilter försäkrar du dig om att pulveriserarens lager och drev håller längre. Du kan till och med övervaka systemets skick på distans med Oil Contamination Monitor (OCM).

Dina lösningar
För smörjolja för kolkvarnens pulveriserare kan följande CJC®-systemlösningar användas:

CJC® systemlösningar passar alla smörjsystem för kolkvarnspulveriserare, och vi levererar globalt där behoven finns. I nära samarbete med tekniska organisationer hjälper vi till att välja den mest lämpliga lösningen baserat på aktuell systemtyp och faktiska miljöförhållanden. 

Brochures & Guides

Power sector brochure
Clean Oil Guide