reservdelar

 

De vanligaste reservdelarna som behövs för CJC® filter är CJC® filterinsatser och o-ringar. Vi rekommenderar att o-ringarna också byts vid byte av filterinsatser. 

Det finns en lista med tillgängliga reservdelar och artikelnummer i skötselinstruktionen för CJC® offlinesystemet för oljefiltrering.

Obs! 
Ange alltid produktionsnumret (serienummer) för det aktuella CJC®offlinesystemet för oljefiltrering vid beställning av reservdelar.