serviceavtal

 
Genom att teckna ett serviceavtal hos C.C.JENSEN kan du omvandla en investering till en månatlig driftskostnad och nå god lönsamhet. Eftersom alla system och installationer är unika erbjuder vi serviceavtal som är särskilt anpassade efter just din tillämpning eller dina krav. Detta garanterar att anläggningen alltid körs med ren och torr olja, att oljeförbrukningen sänks och att utrustningen håller längre.

Fördel
Genom att teckna ett serviceavtal hos C.C.JENSEN försäkrar du dig om att dina CJC®-oljefilter fungerar optimalt. Ren och torr olja dokumenteras endera genom oljeprov eller genom löpande kontroll av oljan med vår Oil Condition Monitor, OCM 15.

Erbjudanden
Vi erbjuder följande serviceavtal:

1.  Clean Oil-avtal
Ett komplett leasingbaserat serviceavtal som gäller för CJC®-oljefilter, CJC®-filterinsatser, reservdelar, givarkalibrering och arbetstid. Den verkligt problemfria lösningen för anläggningar som föredrar att lägga ut servicen på externa samarbetspartners. 

2.  Keep it Running-avtal
Ett serviceavtal som gäller för CJC®-filterinsatser, reservdelar, givarkalibrering och arbetstid för att säkerställa kontinuerlig drift för CJC®-oljefiltren.

3.  Filter Insert Change-avtal
Efter inköp av CJC®-oljefilter ser vi till att dina CJC®-filterinsatser byts regelbundet och med de intervall som krävs för att hålla oljan ren och torr. Avtalet gäller för CJC®-filterinsatser och arbetstid.

Period
Serviceavtal erbjuds med 24 månaders löptid eller längre. De avser funktionskontroll och utbyte av CJC®-filterinsatser för att säkerställa att oljan alltid är ren och torr. Beroende på var din anläggning finns utförs arbete på plats endera av dina egna servicetekniker eller av utbildade servicepartners i närheten av dig. 

Kontakta din lokala CJC®-leverantör för att få en offert på serviceavtal. 

Brochures & Guides

Rental Solutions & Services
Clean Oil Guide

Relaterad information

General Terms and Conditions, sales