insats för avlagringsavskiljning, VRI 27/27

 

Optimal avlagringsavskiljning
UR GAS- OCH ÅNGTURBINER

CJC® insats för avlagringsavskiljning, VRi 27/27  används i CJC® Varnish Removal Unit, VRU och är särskilt utformad för effektiv filtrering/avskiljning av lösliga avlagringar i mineral- och syntetbaserade:

 • hydrauloljor
 • turbinsmörjoljor

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Nedbrytningsprodukter
Avlagringar, oxidationsbiprodukter och harts/slam kvarhålls i cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 2 kg av lösliga avlagringar.

VRi 27/27 har dokumenterat ingen påverkan på oljans tillsatser av fenoliska och aminiska tillsatser.

KOMPONENT
CJC® insats för avlagringsavskiljning, VRi 27/27 består av dubbla sammanfogade skivor tillverkade av en cellulosablandning. För att åstadkomma effektiv avskiljning av lösliga avlagringar har tre olika typer av cellulosafibrer särskilt valts ut. 

Den här insatstypen fungerar endast när den används tillsammans med CJC® Varnish Removal Unit, VRU. De unika flödesegenskaperna hos CJC® VRU-enhet säkerställer kristallisering av de lösliga avlagringarna i oljan.

IDENTIFIERING

Om du vill beställa VRi-insatsen för avlagringsavskiljning anger du:
Artikelnr: 1 x VRi 27/27:    PA5601370

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Documented cases have shown the removal of 4 kg (4,000 g)/8 lb of solid contaminants and oil degradation products per filter insert with one VRU Filter Insert change (4 x VRi 27/27 16 kg/32 lb). Single-pass efficiency for varnish removal and MPC reduction of up to 99 percent. An Ultra-Centrifuge test can also be used to detect varnish.

Your benefits with CJC®
CJC® Filter Inserts have the highest dirt holding capacity on the market due to special cellulose-based material. Furthermore, the unique construction of the bonded discs, creates a large filtration area resulting in reduced costs of ownership. The CJC® Filter Inserts are a modular design, which allows them to fit any applications and requirements.

 • The CJC® Filter Insert features:
  • Depth media of moulded cellulose
  • Highest Contamination Capacities (DHC)
  • 100% natural cellulose fibres from sustainable resources;
   no plastic, no metal, no chemical

    
 • Removal of contaminants, 4-in-1:
  • Particles:
   Lifetime of both oil and component are increased considerably.
  • Oil degradation products:
   Avoid sticking valves, lacquering, and varnish on metal surfaces.
  • Water:
   Reduce the risk of micro-pitting, bacterial growth, sludge etc.
  • Acidity/TAN:
   Reduce oil ageing and wear on equipment.
    
 • OEM requirements
  Experience and application knowledge of C.C.JENSEN ensure that CJC® solutions can meet specifications from OEMs on oil cleanliness.

How to ensure Clean & Dry oil
Remember to change CJC® Filter Inserts according to pressure gauge or at least once a year in order to ensure clean & dry oil! - Click here to learn how to replace a CJC® Filter Insert.

Produktblad

Varnish-Removal-Unit-VRU-and-Varnish-Removal-insert-VRi

Relaterad information

General_Dirt holding capacity creates value
100 % natural cellulose fibers

Brochures & Guides

Varnish Removal Unit brochure
Oil degradation brochure