insats för avlagringsavskiljning, VRI 27/27

 

Optimal avlagringsavskiljning
UR GAS- OCH ÅNGTURBINER

CJC® insats för avlagringsavskiljning, VRi 27/27  används i CJC® Varnish Removal Unit, VRU och är särskilt utformad för effektiv filtrering/avskiljning av lösliga avlagringar i mineral- och syntetbaserade:

  • hydrauloljor
  • turbinsmörjoljor

FILTRERINGSFÖRMÅGA

Nedbrytningsprodukter
Avlagringar, oxidationsbiprodukter och harts/slam kvarhålls i cellulosamaterialet. I cellulosamaterialet kvarhålls ca. 2 kg av lösliga avlagringar.

VRi 27/27 har dokumenterat ingen påverkan på oljans tillsatser av fenoliska och aminiska tillsatser.

KOMPONENT
CJC® insats för avlagringsavskiljning, VRi 27/27 består av dubbla sammanfogade skivor tillverkade av en cellulosablandning. För att åstadkomma effektiv avskiljning av lösliga avlagringar har tre olika typer av cellulosafibrer särskilt valts ut. 

Den här insatstypen fungerar endast när den används tillsammans med CJC® Varnish Removal Unit, VRU. De unika flödesegenskaperna hos CJC® VRU-enhet säkerställer kristallisering av de lösliga avlagringarna i oljan.

IDENTIFIERING

Om du vill beställa VRi-insatsen för avlagringsavskiljning anger du:
Artikelnr: 1 x VRi 27/27:    PA5601370

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.

Produktblad

Varnish-Removal-Unit-VRU-and-Varnish-Removal-insert-VRi

Broschyrer

Varnish Removal Unit brochure
Oil degradation brochure