produkter - CJC® oljefiltreringssystem

C.C.JENSEN är världsledande inom offline oljefiltrering och med 70 års erfarenhet inom tillverkning av oljefiltrerings- och reningssystem. Vi utformar och tillverkar CJC® offlineoljefilter och CJC® lösningar för onlineövervakning för alla typer av produktionssystem inom industri, sjöfart, gruvdrift, kraft och vind. Våra oljefiltreringssystem är utformade för att minska olje- och energiförbrukning genom oljerening. Våra oljefilter säkerställer att oljan är dokumenterat ren och torr i din produktionsutrustning, oavsett om den innehåller 10 liter, 200 000 liter olja eller mer. Våra system ger kontinuerlig oljefiltrering dygnet runt, året runt och är inte systemkritiska. Det innebär att till exempel maskiner inte behöver stängas av vid byte av CJC®-filterinsatser. 

Minska maskinens driftstopptid med oljerening

CJC®-oljefilter avskiljer kontinuerligt partiklar, vatten, aciditet och oljenedbrytningsprodukter från alla sorters oljor och vätskor som hydraulolja, smörjolja, växellådsolja, motorsmörjolja, marindieselolja (MDO), marin gasolja (MGO), hetolja, skärolja, härdolja, valsolja, tvättolja, syntetbaserad växellådsolja, turbinsmörjolja, fosfatesterolja, trasformatorolja, vattenblandad glykol och till och med från biologiskt nedbrytbar olja och miljömässigt godtagbart smörjmedel (EAL). Detta minskar olje- och energiförbrukning och driftstopp. 

Fördelar med CJC® offline oljefiltreringssystem:

  • Minskat slitage och färre komponentfel
  • Förlängd livslängd för komponenter och olja
  • Förlängd livslängd på inlinefilter
  • Färre oljebyten
  • Lägre energiförbrukning
  • Färre plötsliga maskinhaverier
  • Förlängd tillgänglighet
  • Lägre oljeunderhållskostnader
  • Mindre miljöpåverkan

Betydande kostnadsbesparingar med oljefiltrering

Genom att investera i våra oljefiltreringssystem uppnår du lägsta möjliga kostnad per kilo avlägsnad smuts och betydande kostnadsbesparingar, med både kortsiktiga och långsiktiga fördelar. Till exempel kommer dina inlineoljefilter och komponenter att ha längre livslängd. Ditt maskineri kräver färre regelbundna oljebyten och reparationer. Du undviker många av de oljerelaterade felen och haverierna som orsakas av förorenad olja. Våra CJC®-oljefilter är erkända över hela världen som mycket effektiva.

Filterinsatser
Smuts- och vattenbärande kapacitet upp till 4 l per insats, 3 µm absolut

Finfilter
Avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter samt vattenabsorbering

Filterseparatorer
Avskiljning/separering av vatten, avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter

Gear Flushing Unit
Sköljning och offlineoljefiltrering för vindturbiners växellådor – i ett enda system

Varnish Removal Unit (VRU)
Avskiljning av föroreningar från olja i gas- och ångturbiner

Heavy Duty Filter
För mobil gruvutrustning som används under tuffa förhållanden

Desorbers
Avskiljning av stora mängder vatten från emulgerade oljor

Mätutrustning
Partikelräknare OCM

Jonbytarfilter
Avskiljning av aciditet, minskning av syratalet (TAN), förbättring av resistivitet och ytspänning

Oljeabsorberingssystem
Avskiljning av olja från länsvatten, slutfiltreringssystem

Oljeabsorberingsförfilter
Behandling av länsvatten

Tillbehör
För användning i offline oljefiltreringssystem