produkter – CJC® oljefiltreringssystem

produkter – CJC® oljefiltreringssystem

C.C.JENSEN är en global marknadsledare med över 65 års erfarenhet inom offline oljefiltrering och reningssystem. Vi utformar och tillverkar CJC® off-lineoljefilter och lösningar för onlineövervakning av skicket hos alla sorters oljesystem inom sjöfarts-, gruv- kraftverks- och vindkraftsbranschen. Vi håller oljan ren och torr i produktionsutrustning med en kapacitet från 10 liter till 200 ton olja, till och med mer. Du får ett oljefiltreringssystem som arbetar kontinuerligt dygnet runt och våra lösningar är icke-systemkritiska dvs. man behöver inte stänga av maskineriet för att byta filterinsatser. 

CJC®-oljefilter avskiljer kontinuerligt partiklar, vatten, aciditet och oljenedbrytnings-produkter från alla sorters oljor och vätskor, som till exempel hydrauloljor, smörjoljor, växellådsoljor, motorsmörjoljor, marindieseloljor (MDO), marina gasoljor (MGO) hetoljor, skäroljor, härdoljor, valsoljor, tvättoljor, syntetbaserade växellådsoljor, turbinsmörjoljor, fosfatesteroljor, transformatoroljor, vattenblandad glykol och till och med från biologiskt nedbrytbara oljor/miljömässigt godtagbara smörjmedel (EAL). 

Dina fördelar med ett CJC® off-line-oljefilter:

  • Minskat slitage och färre komponentfel
  • Förlängd livslängd för komponenter och olja
  • Förlängd livslängd på inlinefilter
  • Förlängd tillgänglighet
  • Färre oljebyten
  • Färre plötsliga maskinhaverier
  • Lägre oljeunderhållskostnader
  • Minskad miljöpåverkan

Filterinsatser
Smuts- och vattenbärande kapacitet upp till 4 l per insats, 3 µm absolut

Finfilter
Avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter samt vattenabsorbering

Filterseparatorer
Avskiljning/separering av vatten, avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter

Gear Flushing Unit
Sköljning och off-lineoljefiltrering för vindturbiners växellådor - i ett enda system

Varnish Removal Unit
Avskiljning av föroreningar från olja i gas- och ångturbiner

Heavy Duty Filters
För mobil gruvutrustning som används under tuffa förhållanden

Desorbers
Avskiljning av stora mängder vatten från emulgerade oljor

Mätutrustning
Partikelräknare OCM

Jonbytarfilter
Avskiljning av aciditet, minskning av syratalet (TAN), förbättring av resistivitet och ytspänning

Oljeabsorberingssystem
Avskiljning av olja från länsvatten, slutfiltreringssystem

Oljeabsorberingsförfilter
Behandling av länsvatten

Tillbehör
För användning i off-line oljefiltreringssystem