produkter – CJC® oljefiltreringssystem

 

C.C.JENSEN är en global marknadsledare med över 65 års erfarenhet inom offline oljefiltrering och reningssystem. Vi utformar och tillverkar CJC® off-lineoljefilter och lösningar för onlineövervakning av skicket hos alla sorters oljesystem inom sjöfarts-, gruv- kraftverks- och vindkraftsbranschen. Vi håller oljan ren och torr i produktionsutrustning med en kapacitet från 10 liter till 200 ton olja, till och med mer. Du får ett oljefiltreringssystem som arbetar kontinuerligt dygnet runt och våra lösningar är icke-systemkritiska dvs. man behöver inte stänga av maskineriet för att byta filterinsatser. 

CJC®-oljefilter avskiljer kontinuerligt partiklar, vatten, aciditet och oljenedbrytnings-produkter från alla sorters oljor och vätskor, som till exempel hydrauloljor, smörjoljor, växellådsoljor, motorsmörjoljor, marindieseloljor (MDO), marina gasoljor (MGO) hetoljor, skäroljor, härdoljor, valsoljor, tvättoljor, syntetbaserade växellådsoljor, turbinsmörjoljor, fosfatesteroljor, transformatoroljor, vattenblandad glykol och till och med från biologiskt nedbrytbara oljor/miljömässigt godtagbara smörjmedel (EAL). 

Dina fördelar med ett CJC® off-line-oljefilter:

  • Minskat slitage och färre komponentfel
  • Förlängd livslängd för komponenter och olja
  • Förlängd livslängd på inlinefilter
  • Förlängd tillgänglighet
  • Färre oljebyten
  • Färre plötsliga maskinhaverier
  • Lägre oljeunderhållskostnader
  • Minskad miljöpåverkan

Significant cost savings with oil filtration

By investing in our oil filtration systems, you will achieve the lowest cost per kilo of dirt removed and significant cost savings, with both short- and long-term benefits. For example, your in-line oil filters and components will have longer lifetimes. Your machinery will need less frequent oil changes and repairs. You will avoid many of the oil-related failures and breakdowns caused by contaminated oil. Our CJC® Oil Filters are recognised around the world as being highly efficient.

Filterinsatser
Smuts- och vattenbärande kapacitet upp till 4 l per insats, 3 µm absolut

Finfilter
Avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter samt vattenabsorbering

Filterseparatorer
Avskiljning/separering av vatten, avskiljning av partiklar och oljenedbrytnings-produkter

Gear Flushing Unit
Sköljning och off-lineoljefiltrering för vindturbiners växellådor - i ett enda system

Varnish Removal Unit
Avskiljning av föroreningar från olja i gas- och ångturbiner

Heavy Duty Filters
För mobil gruvutrustning som används under tuffa förhållanden

Desorbers
Avskiljning av stora mängder vatten från emulgerade oljor

Mätutrustning
Partikelräknare OCM

Jonbytarfilter
Avskiljning av aciditet, minskning av syratalet (TAN), förbättring av resistivitet och ytspänning

Oljeabsorberingssystem
Avskiljning av olja från länsvatten, slutfiltreringssystem

Oljeabsorberingsförfilter
Behandling av länsvatten

Tillbehör
För användning i off-line oljefiltreringssystem