kvalitetssäkring

 

C.C.JENSEN A/S är certifierat enligt ISO 9001 sedan 2007.
Kvalitetspolicy

”Vi vill uppfylla kundens förväntningar och behov av kvalitet på ett sådant sätt att ingen anställd orsakar merarbete för någon annan, varken hos kunden eller i någon av C.C.JENSEN A/S organisationer, när hon eller han utför sina uppgifter.

Vi uppnår det genom att följa kvalitetssäkringsdokumentation och interna riktlinjer, och genom att alla våra anställda tillsammans arbetar löpande för sänkta kostnader, vilket leder till en sund verksamhet och konkurrenskraftiga priser.”

Hämta gärna våra ISO 9001:2015-certifikat:

C.C.JENSEN A/S tillverkning av filterelement, Svendborg


Tillverkning och utveckling av element för underhåll och hantering av oljor

Om du behöver mer information kan du kontakta kvalitetsavdelningen på, [email protected].

Brochures & Guides

Quality Guide