karriärer för dig

 

Spontanansökan

Du är välkommen att skicka en spontanansökan, se Lediga tjänster

OBS:
Vänligen observera att ansökningar måste skickas in via länken som finns på Lediga tjänster-sidan. Observera dessutom att vi INTE önskar motta personnummer, sjukdomshistoria, information om religiösa eller politiska övertygelser och annan känslig information från våra sökande.

Om du har frågor, vänligen kontakta:
Helle Nielsen, personalchef
+45 6321 2007