desorber D88

 

Vatten i olja leder till minskad viskositet, minskad filtrerbarhet, minskad smörjförmåga, rostbildning, bakterietillväxt och ökad oljenedbrytning. Alla dessa faktorer leder till förkortad livslängd hos både komponenter och olja.

Desorbers D88 från CJC® är utformad för att avlägsna vatten från olja med hjälp av den patenterade desorptionsprincipen. Desorptionsprocessen baseras på principen att uppvärmd luft på ett effektivt sätt kan binda stora mängder vatten. I desorbern träffas olja som värmts upp till 60-85 °C (anges av kunden) av ett motflöde av kall, torr luft. Luften som snabbt värms upp av den heta oljan binder det vatten som finns tillgängligt tills den blir mättad. Desorbern kan torka oljan till ett vatteninnehåll på < 100 miljondelar och avlägsna 15 liter vatten per timme, beroende på oljetyp.

Huvudsakliga användningsområden:

  • stålverk
  • pappersbruk
  • återvinningsanläggningar för restolja
  • biodieselfabriker
  • stora hydraulsystem

Fördelen med Desorber D88 från CJC® är att den inte påverkas av viskositet och tillsatspaket. Desorbern kan behandla både mineralolja och syntetiska vätskor och t. o. m. bryta stabila emulsioner. Desorbern bibehåller ett mycket lågt vatteninnehåll i systemet.

Funktioner:

  • Avlägsnar vatten t. o. m. från emulgerad olja
  • Ökar både oljans och systemets livslängd
  • Förebygger oplanerade haverier och minskar underhållskostnader
  • Enkel att ansluta och använda

Produktblad

DesorberD88_PSST1023UK

Broschyrer

Desorber brochure