F-insatser

 

F-filterinsatser är specialtillverkade för CJC® filterseparatorer för oljefiltrering och vattenseparation i mineralbaserade bränslen, vanligtvis

  • Dieseloljor
  • Gasoljor
  • Härdoljor

Smutskapacitet: 

F 15/25-insats = 1,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar.
F 27/27-insats = 4,0 liter jämnt fördelade fasta partiklar.
F 38/20-insats = 3,5 liter jämnt fördelade fasta partiklar.

Vattnet kvarhålls inte permanent i filterinsatsen F 27/27, eftersom det måste kunna flöda obehindrat för funktionen hos vattenseparationsprocessen.

Vi hänvisar till våra A och B filterinsatser för vattenabsorberande förmåga.

Klicka här om du vill läsa mer om hur du byter ut en filterinsats.