digi field kit easyship

 

CJC® DIGI Field Kit EasySHIP är ett oljeanalyskit som används för mätning och övervakning av vatteninnehåll i olja, totalt bastal, olösliga ämnen, viskositet och totalt syratal för industri, marina tillämpningar och offshore-utrustning, till exempel:

  • dieselmotorer
  • växellådor
  • kompressorer
  • hydraulik
  • turbiner

CJC® DIGI Field Kit EasySHIP används i hög utsträckning för t. ex. bränsle-, hydraul- och smörjoljor. 

Problem med olja kan uppstå till följd av korrosion, kavitation, instabilitet (vatten), sura förbränningsprodukter (totalt syratal), olösliga ämnen, viskositet, oorganiska syror (totalt syratal).

Produktblad

DIGIFieldKit_EasySHIP_PSMO4000UK